O škole Základna skola Metodické orgány Škoslkí koordinátori ZRŠ Materská škola ŠKD Stravovanie Kontakt Fotoalbum Blog Prihlásenie Hlavná stránka
Navigácia
 • INFORMATÍVNE POPOLUDNIA

  16. 4. 2014

  Pozývame vás na informatívne popoludnia pre zákonných zástupcov žiakov

  1. - 9. ročníka, ktoré sa uskutočnia

  vo štvrtok 24.04.2014 v čase 16:00 - 18:00 hod.

 • Mesačné plány školy

  30. 3. 2014

  APRÍL 2014

 • Informácie o podávaní prihlášok na SŠ

  23. 1. 2014

  Informácie o podávaní prihlášok na štúdium na SŠ a prijímacom konaní nájdete v sekcii 

  horná lišta - O škole - Výchovné poradenstvo

 • Udelenie riaditeľského voľna

  V zmysle § 150 ods. 5  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov  riaditeľka Základnej školy s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25 v Bratislave udeľuje riaditeľské voľno z organizačných  a prevádzkových dôvodov v nasledovných termínoch:  

  P. č.

 • Vysoko efektívne vyučovanie - Integrované tematické vyučovanie

  Bližšie informácie o VEU = ITV nájdete na našej stránke

  v časti O škole v podtitulke Vysoko efektívne učenie

 • Račianska burzička

   

  Kde si môžu mamičky ponúkať alebo hľadať vecičky,

  ktoré si môžu kúpiť z druhej ruky?

  Urobte nasledovné:

 • Poďakovanie za sponzorský dar

  22. 1. 2014

  Poďakovanie za sponzorský dar

  Naša škola sa veľmi potešila sponzorskému daru vo výške 3.000,- eur vo forme športových potrieb a didaktickej techniky, ktorý nám venovala spoločnosť LIDL Slovenská republika, v.o.s,  Bratislava

  Radi by sme sa preto čo najsrdečnejšie horeuvedenej firme poďakovali a popriali im veľa pracovných a osobných úspechov. 

 • Získali sme medzinárodný certifikát ZELENÁ ŠKOLA a vlajku siete Eco-Schools

  30. 9. 2013

  Ocenenie Zelená škola

  To, že ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského získala medzinárodný certifikát „Zelená škola“ a vlajku siete Eco-Schools nás nesmierne potešilo. Vďaka Paedr. Jane Dudášovej a Mgr. Petronele  Muchovej, skvelým koordinátorkám projektu, sa nám v priebehu 2 školských rokov darilo dôsledne realizovať environmentálnu výchovu spojenú s praktickými činmi. Splnili sme všetky certifikačné kritériá, na škole sa postupnými krokmi zrealizovali viditeľné zmeny, a tak sme sa stali členmi veľkej celosvetovej rodiny „zelených škôl“.

 • Ponuka krúžkov na školský rok 2013/2014

 • Zmeny poplatkov v MŠ a ŠKD

 • Celoslovenská konferencia Microsoft pre školstvo - Vzdelávanie v 21. storočí

  ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského získala ocenenie od spoločnosti Microsoft "Inovatívna škola 2013" za zavádzanie  moderných technológii do vzdelávania. Škola pôsobí ako regionálne vzdelávacie centrum Asociácie Susan Kovalik, Vzdelávanie pre 21. storočie. Pedagógovia postupne a úspešne zavádzajú do výchovno-vzdelávacieho procesu metodiku vysoko efektívneho učenia – integrované tematické vyučovanie podľa S. Kovalikovej  a vytvárajú  prostredie podporujúce učenie žiakov v súvislostiach s možnosťou výberu. Na škole postupne prebieha riadený proces  zmeny.

  Na celoslovenskej konferencii školu reprezentovali členky Ttímu pre rozvoj školy Mgr. Jana Katonová a Iveta Šrubařová, ktoré  prítomným odprezentovali proces zmeny v našej škole, ktorý prebieha pod odbornou garanciou lektorov a psychológa z Asociácie Susan Kovalikovej.

 • Naša škola je aj na sociálnych sietiach

  Držíme krok s dobou - sledujte nás na Twitteri, alebo dajte Páči sa mi na Facebooku.

 • Toto sú organizácie, ktoré nás podporujú

            

 • Pomôcky pre žiakov 1. stupňa v školskom roku 2013/2014

  Na základe požiadaviek rodičov zverejňujeme orientačný prehľad

  pomôcok pre žiakov 1. stupňa v školskom roku 2013/2014.

  Zoznam pomôcok pre 1. roč.