Navigácia

Fotogaléria

 • ZMENA ŠKOLSKÉHO SPOJA

  Od 2. 2. 2015 z prevádzkových dôvodov nebude školský spoj č. 14 vykonávať autobus z linky č. 51, ale z linky č. 52. Kvôli prejazdu autobusu z tejto linky na školský spoj je nutné posunúť odchod školského spoja ráno o 3 minúty neskôr

  Odchod z Východného o 7:31 hod., príchod ku škole o 7:43 hod.

 • Prihlášky na stredné školy žiakov 5., 8. a 9. ročníka

  Bližšie informácie o podávaní prihlášok žiakov 5., 8. a 9. ročníka na stredné školy a osemročné gymnáziá nájdete v sekcii na horizontálnej lište:  O škole - výchovné poradenstvo.

 • Ponuka krúžkov 2014/2015

  Školská knižnica je otvorená:

  utorok: 14:00 - 15:00

                    streda: 13:00 - 14:00

 • ZMENY POPLATKOV ZA STRAVU

  22. 8. 2014

  Riaditeľka Základnej školy Základnej školy s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 34. ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 5 ods. 3 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej  správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 140 odsek  9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača  (VZN) číslo 1/2014 zo dňa 24.06.2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 z 11.09.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, s účinnosťou od 01.09.2014

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského
  Hubeného 25, Bratislava
 • +4212 44 88 41 40
  +421 917 337 103

Sociálne siete

Mapa