• VÍZIA ŠKOLY

      Vytvoriť v triedach a školách spolupracujúce spoločenstvo, kde sa uskutočňuje zmysluplné učenie s možnosťou výberu a rozvíja sa celá osobnosť dieťaťa aj vzdelávateľa

       

      Čo to znamená?

      • posilnenie  celostného  zmysluplného učenia vo vzájomných  súvislostiach, prepojenie učenia  s reálnym životom,
      • zmeny metód a stratégií výchovy a vzdelávania poskytnutím dieťaťu možnosti výberu spôsobu vzdelávania, prechod k tvorivému a samostatnému riešeniu problémov,
      • rozvíjanie vyšších myšlienkových funkcií dieťaťa, jeho komunikačných zručností,
      • podpora orientácie na pozitívne ľudské hodnoty,
      • rešpektovanie osobnosti dieťaťa a jeho individuality,
      • vytváraním pozitívnej podporujúcej sociálnej klímy,
      • otvorenie sa školy rodičom a širšej verejnosti
      • vytvorenie bezpečného prostredia pre deti, zamestnancov, verejnosť na pôde školy.