• Údaje o prevádzkovateľovi

      • Toto webové sídlo je prevádzkované školou ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

    • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky: