• Stručne

     • STRUČNE O ŠKOLE

      Názov školy: Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského 

      Adresa: Hubeného 25, 831 53 Bratislava 34

      IČO: 31810497

      Zriaďovateľ: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Rača 

      Názov: Mestská časť Bratislava – Rača, Miestny úrad 

      Adresa: Kubačova 21, 831 06 Bratislava 34 

      Vyučovací jazyk: slovenský 

      Študijná forma: denná  

      Druh školy:  štátna