• Základné informácie výchovného poradenstva na škole

     • VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVO

      Výchovná poradkyňa: Mgr. Jana Katonová
      mejlový kontakt: katonova@zskomenskehoba.sk
      telefonický  kontakt: 02/44 88 41 40
      konzultačné hodiny: po dohode
      Prosíme pri dohode termínu  uprednostňujte mejlový kontakt.
       
      Kariérová poradkyňa: Mgr. Iveta Trebulová
      mejlový kontakt: trebulova@zskomenskehoba.sk
      Kariérový poradca: Mgr. Peter Tóth ( školský psychológ)
      mejlový kontakt: toth@zskomenskehoba.sk
      telefonický  kontakt: 02/44 88 41 40

      konzultačné hodiny: po dohode

      Prosíme pri dohode termínu  uprednostňujte mejlový kontakt.
       
      Ďakujeme.