• V pätičkách emailu používajte nasledovnú šablónu pre podpis:

     Logo ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Bratislava
     Mgr. Ferko Mrkvička
     zástupca praktikanta
      
     m. ferko.mrkvicka@zskomenskehoba.sk
     t. +421 912 345 678
      
      
     ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského
     Hubeného 25, 831 53 Bratislava
     zskomenskehoba.edupage.org
     Táto správa a v nej obsiahnuté informácie majú dôverný charakter. Je určená výlučne adresátovi a pokiaľ by sa z akéhokoľvek dôvodu dostala do dispozície osobe, ktorá nie je jej adresátom (napríklad odoslaním správy na inú adresu), upozorňujeme, že zverejňovanie, rozširovanie alebo zhotovovanie kópií tejto správy alebo informácií v nej obsiahnutých je v rozpore so zákonom. V takomto prípade Vás prosíme, aby ste nás na nesprávne doručenie upozornili a správu bezodkladne vymazali.

      

     Podpis vyššie môžete skopírovať a vložiť pri nastavovaní podpisu v MS Outlook.

     Ak vám príde, že podpis po skopírovaní z príkladu vyššie nevyzerá správne, vyskúšajte si ho skopírovať z náhľadu nasledujúceho súboru vo OneDrive: https://zskomenskehoba.sharepoint.com/:u:/s/Vizulnaidentita/ERUOuOBbA-5Ngu-0pomXZW4BU2AyaZfazucdFG2hiG2fUg?e=5ehTuC

     Prípadne si môžte podpis predvyplniť a skopírovať na nasledujúcom odkaze: https://zskomenskeho.kizivat.eu/podpis/

     V MS Outlook si nastavíte podpis nasledovne:

     1. V aplikácii MS Outlook prejdite do „Nastavení“. V prehladači cez ikonu ozubeného kolieska vpravo hore, v počítačovom programe by nastavenia mali byť prístupné cez hornú lištu.
     2. (pokiaľ nepoužívate Outlook v prehliadači tento krok preskočte) V rozbalenom bočnom paneli dole kliknite na odkaz s textom „Zobraziť všetky nastavenia Outlooku“
     3. Prejdite do nastavení „Pošta“ → „Vytvoriť a odpovedať“
     4. Podpis si ľubovoľne pomenujte, napr. skrátka „Podpis“ (❗kvôli chybe v MS Outlook, diakritika nie je v názve podpisu podporovaná)
     5. Do poľa pod názvom vložte skopírovanú šablónu podpisu
     6. Nezabudnite informácie v podpise upraviť:
      1. Pužívajte celé vlastné meno s titulmi,
      2. adekvátne upravte pracovné zaradenie,
      3. uveďte pracovnú mejlovú adresu,
      4. v prípade, že ním disponujete, vyplňte aj pracovné telefónne číslo, inak ho vymažte (❗nezabudtie vtedy vymazat aj ikonu telefónu)
     7. Kliknite na tlačidlo „Uložiť“ — to vám uloží váš rozpracovaný podpis, čo je dôležité v ďalšom kroku
     8. V rozbaľovacích zoznamoch pod „Vybrať predvolené podpisy“ nižšie nastavte váš práve vytvorený podpis na
      1. „Na nové správy:“
      2. „ Na odpovede alebo preposlania:“
     9. Opäť stlačte tlačidlo „Uložiť“

      

     Po vykonaní týchto krokov, otestujte, či sa vám pri vytváraní novej mejlovej správy automatický vykreslí na konci správy správny podpis.