• Materská škola

     • MATERSKÁ ŠKOLA

       

      Vítame Vás v našej materskej škole pri ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, na Hubeného ulici č 25 v Bratislave. Sme veľmi radi, že ste si pre Vaše dieťa vybrali práve našu materskú  školu. Aby ste nás bližšie spoznali, pripravili  za pre Vás niektoré dôležité informácie. Našou snahou je zoznámiť Vás prostredníctvom týchto stránok s našou materskou školou, priblížiť jej špecifiká, ako aj rôzne zaujímavé akcie, ktoré sa v materskej škole pravidelne uskutočňujú.

       
      Materská škola  je päťtriedna. Hlavným cieľom  predprimárneho  vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Predprimárne vzdelávanie získa dieťa  absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávanie v materskej škole. V našej materskej škole sa nám podarilo vytvoriť rodinnú klímu. Priestory materskej školy sú esteticky avýtvarne upravené, aby dostatočne harmonizovali s pobytom detí  v týchto priestoroch. Triedy sú vkusne upravené, vzdušné ,vybavené množstvom hračiek , ktoré spĺňajú pedagogické a hygienické kritéria. Deťom sú k dispozícii počas celého dňa. Výchova a vzdelanie sú obohatené o rôzne aktivity. V edukačnom procese kladieme dôraz na celkový psychický, fyzický rozvoj dieťaťa. Počas pobytu dieťaťa v materskej škole mu je poskytovaná kvalitná strava a zabezpečený pitný režim  počas celého dňa.
       
       
      POPLATOK
      za pobyt dieťaťa v MŠ na mesiac = 18,08 €

       

      Prihláška do materskej školy