• Postup pri objednávaní stravy

     • Základné  údaje o systéme

      ·      Možnosť  výberu  z dvoch druhov jedla – OBED.

      ·      Výber jedla na druhý deň je povolený  pracovný deň vopred do 14.00 hod.

      ·      Odhlásenie  jedla a prihlásenie  menu 1 je možné v daný deň do 8.00  hod.

      ·      Na ďalšie dni je možné sa prihlasovať,  odhlasovať a meniť menu bez obmedzenia.

       

      Objednávanie cez internet a cez objednávacie zariadenie

      Na webovú stránku pre objednávanie jedál je možné vstúpiť  dvoma  spôsobmi

      1.    Cez stránku školy (https://zskomenskehoba.edupage.org/ ) – v sekcii stravovanie – kde je odkaz na webové stránky e-jídelníčku.

      2.    Pomocou portálu www.e-jidelnicek.eu, tu je nutné si vybrať mesto
      SK Bratislava a potom voľbu ZŠ Jána Amosa Komenského.

       

      ü Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako boli pôvodné.

      ü Po zadaní správnych prihlasovacích údajov,  sa prihlásite do svojho účtu.

      ü Tu môžete meniť, odhlasovať a prihlasovať obedy - spravidla na 1 až 3 týždne dopredu (podľa  zadaného jedálneho lístku).

      ü Tu taktiež vidíte:

              stav účtu,

              počet odobratých jedál,

              počet objednaných jedál a

              typ objednaných jedál.

      ü Pokiaľ na Vašom účte nie je dostatočné množstvo finančných prostriedkov, systém nepovolí objednať stravu a dieťa nebude môcť dostať obed.

      ü Stravu je možné objednať aj priamo v ZŠS a to po zadaní svojho kódu.

       

      Výdaj obedov

      ·      Strava sa vydáva od 12.00 hod. do 14.00 hod. na základe objednaného druhu jedla a na základe čipu, popr. náhradného potvrdenia   

      ·      Pokiaľ nebude mať dieťa čip, je možné v daný deň prísť k objednávaciemu zariadeniu a vytlačiť si na základe zadania svojho kódu potvrdenie s objednaným druhom stravy a obed bude dieťaťu vydaný.   Bez čipu , resp. náhradného  potvrdenia zo systému, nie je možné obed vydať

       

       

      Upozornenie

      Vzhľadom na skutočnosť, že systém umožňuje výber z 2 druhov jedál (mäsité a bezmäsité) nie je možné  deťom ohrievať vlastnú stravu.