• 2% pre Rodičovské združenie pri škole

     • 2% (3%) pre Rodičovské združenie pri škole

       

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% (3%) z dane!

       

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % (3%)  pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)! 

      Základné pokyny pre rok 2022

      Dôležité termíny darovania 2% - 3% v roku 2023 za rok 2022

      Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2022

      * Vyhlásenie o poukázaní podielu dane VYPLNENÉ 

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane ČISTÉ

       

        Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

       

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% (3%) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

       

      Ako postupovať?

       

      Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?                                                                                                                                                        

      1. Do 15.2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

       

      2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2022

       

       3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

       

      4. Stiahnite si a vyplňte  Vyhlásenie o poukázaní podielu dane VYPLNENÉ, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

       

      5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla  na daňový úrad alebo pošlite do 25.04. po dieťati triednemu učiteľovi.

       

      My zabezpečíme, aby sa doslali na daňový úrad do 30.4.2023.

       

       

      Podávate si daňové priznanie sami?                                                

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

       

      2.Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 Eurá.

       

      3.V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A) VIII. Oddiel priznania typ A, typ B XII. Oddiel priznania).

       

      Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

      RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE UL. HUBENÉHO 25

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bratislava, 831 53, Hubeného 25

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 30779791

       

      4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad.

       

       

      Postup pre právnické osoby                                                                

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

       

      2. Vypočítajte si Vaše 2% (3%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,00 Eur).

       

      3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 3 prijímateľov (VI. časť priznania).

       

      Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: 

      Obchodné meno alebo názov: RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE UL. HUBENÉHO 25

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bratislava, 831 53, Hubeného 25

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID): 30779791

       

      4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako príloh.

       

      5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na  daňový úrad  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.