• CPPPaP - psychológovia

     • Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v rámci projektu ITMS 14 

      V ZÁKLADNEJ ŠKOLE ÚSPEŠNEJŠÍ 

      vznikol na škole  Školský podporný tím.

      Od 1.februára 2021 pokračujeme v rámci udržateľnosti projektu v ZŠ a začali sme aj v MŠ novým projektom POMÁHAJÚCE PROFESIE.

      Aktivity podporného tímu v rámci projektu

       

      Školský podporný tím

       

      Školskí psychológovia

      Mgr. Natália Lednická                            lednicka@zskomenskehoba.sk

      Mgr. Peter Tóth                                        toth@zskomenskehoba.sk

       

      Školská telefonická krízová linka        0911 995 110

       

      Školské špeciálne pedagogičky

      Mgr. Jana Katonová                                katonova@zskomenskehoba.sk

      Mgr. Jana Odrobiňáková                       odrobinakova@zskomenskehoba.sk

      Mgr. Emília Telepunová                         telepunova@zskomenskehoba.sk

      (školská logopedička)

       

      Pedagogickí asistenti

      Mgr. Daniela Gáliková                           galikova@zskomenskehoba.sk 

      Ing. Anna Hermanová                           hermanovaa@zskomenskehoba.sk

      Zuzana Kadlečíková                                kadlecikova@zskomenskehoba.sk

      RNDr. Marta Klechová                            klechova@zskomenskehoba.sk

      Bc. Mária Mancová                                 mancova@zskomenskehoba.sk

      RNDr. Eva Mikasová, PhD.                     mikasova@zskomenskehoba.sk

      Marianna Múčková                                 muckovam@zskomenskehoba.sk

      Mgr. Mária Veleg                                     veleg@zskomenskehoba.sk

      Simona Ostrožlíková                               ostrozlikova@zskomenskehoba.sk

       

      Pedagogickí asistenti financovaní z iných zdrojov

      Mária Soročinová, M.A.                         sorocinova@zskomenskehoba.sk

      Mgr. Nikola Ferčáková                           fercakova@zskomenskehoba.sk

       

       
      _____________________________________________________________________________________________________
       
      CPPPaP Bratislava III: 
      telefonický kontakt:  +4212 44 88 23 96
       
      e-mailový kontakt: poradenstvo@psychologickecentrum.sk
       
      školské psychologičky z CPPPaP:

      1. PaedDr. Jana Lednická - telefonocky dohodnúť stretnutie

      2. Mgr. Soňa Kupcová - telefonocky dohodnúť stretnutie