Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2012 opakovaná dodávka zemného plynu 315,- € s DPH s DPH 6300006303 04.01.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
Faktúra 2330681369 služby mobilnej siete 35,63 s DPH 23.03.2016 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 23.03.2016
Faktúra 1020161331 potraviny 100,80 s DPH 17.02.2016 Eurozel ŠJ 11.03.2016
Zmluva LUKO-SK, s.r.o. Zmluva vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok s DPH 11.03.2016 11.3.2016 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 11.03.2016
Faktúra 2016012 vyčistenie lapača tukov 99,00 s DPH 11.03.2016 Lapač Tukov, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 16.03.2016
Faktúra 2016/0308 ročný členský poplatok OVeS s.r.o. 72,00 s DPH 09.03.2016 OVEs s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 16.03.2016
Zmluva o poskytnutí finančného daru projekt SME v Škole 163,80 s DPH 16.02.2016 16.2.2016 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.03.2016
Zmluva 17/16_MA Zmluva o poskytnutí Grantu 1 000.00 s DPH 18.03.2016 7.3.2016 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.03.2016
Objednávka O-21/2016 oprava veľkokuchynských zariadení 199,04 s DPH 21.03.2016 Martin Tretina ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 21.03.2016
Faktúra 17/2016 oprava veľkokuchynských zariadení 199,04 s DPH 21.03.2016 Martin Tretina ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.03.2016
Faktúra 116111795 BVS 568,33 s DPH 16.03.2016 Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.03.2016
Faktúra 201607001 projekt SME v Škole 163,80 s DPH 21.03.2016 Petit Press. a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.03.2016
Faktúra 19036 farba na znečistenie ciest a na asfalt 70,38 s DPH 21.03.2016 Mi-Ka, s.r.o., ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.03.2016
Objednávka O-22/2016 farba na znečistenie ciest a na asfalt 70,38 s DPH 21.03.2016 Mi-Ka, s.r.o., ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 21.03.2016
Faktúra 2016005 elektro-montážne práce v triedach v časti na prízemí 5 182,32 s DPH 23.03.2016 Milan Fáber - Elmin ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 23.03.2016
Faktúra 16FV014 prepravné služby 1 300,00 s DPH 21.03.2016 Pavol Senaj AODAS ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 23.03.2016
Faktúra 320160616 potraviny 893,52 s DPH 15.02.2016 CITYFOOD s.r.o. ŠJ 11.03.2016
Faktúra OP34/16 Skipas-5 dňový 825,00 s DPH 21.03.2016 Tatra - Therm SK s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 23.03.2016
Objednávka O-23/2016 keramické obklady v nových triedach, konštrukciu priečky WC 1 530.48 s DPH 21.03.2016 Stanislav Belej ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 21.03.2016
Objednávka O-24/2016 vodoinštalačné práce v nových triedach 1 643,16 s DPH 21.03.2016 Stanislav Belej ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 21.03.2016
zobrazené záznamy: 1-20/4128