• ĎAKUJEME
      • ĎAKUJEME

      • Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami v roku 2019 úprimne smiali, aj tým, ktorí vnímali náš smútok a naše ťažké chvíle. Ďakujeme všetkým, ktorí pri nás celý rok stáli. Ďakujeme za to, že sme mohli byť súčasťou vašich životov, že sme mohli spoločne prežívať uplynulý rok. Aj keď ten odchádzajúci nebol pre všetkých iba šťastný, prajeme si, aby ten prichádzajúci ROK 2020 ZA TO STÁL!