• POĎAKOVANIE
      • POĎAKOVANIE

      • Milí naši rodičia,

       ďakujeme Vám za spoluprácu aj v tomto náročnom školskom roku. Ďakujeme za množstvo pozitívnych spätných väzieb, ocenení práce kolegov i konštruktívnych pripomienok. 

       Prajeme vám všetkým čarovné leto plné pokoja, relaxu, podmaňujúcich zážitkov a chvíľ strávených so svojimi blízkymi, rodinou, dobrými priateľmi...

       Už teraz sa tešíme na spoluprácu v školskom roku 2020/2021!

       Za kolektív amosákov

       s úctou

       Táňa Kizivatová