• STRÁNKOVÉ DNI
      • STRÁNKOVÉ DNI

      • V prípade potreby nás v letných mesiacoch môžete kontaktovať:

       * elektronicky na e-mailovej adrese: kizivatova@zskomenskehoba.sk 

       * telefonicky do 20.7.2020:  02/44 88 41 40 alebo 0911 972 787 

                           od 21.7.2020:  0917 337 103

                           od 17.8.2020:  02/44 88 41 40 alebo 0911 972 787 

        

       * stránkový deň:  STREDA od 8:00 hod. do 12:00 hod.

                                 po telefonickej dohode so zamestnancom školy

     • POĎAKOVANIE
      • POĎAKOVANIE

      • Milí naši rodičia,

       ďakujeme Vám za spoluprácu aj v tomto náročnom školskom roku. Ďakujeme za množstvo pozitívnych spätných väzieb, ocenení práce kolegov i konštruktívnych pripomienok. 

       Prajeme vám všetkým čarovné leto plné pokoja, relaxu, podmaňujúcich zážitkov a chvíľ strávených so svojimi blízkymi, rodinou, dobrými priateľmi...

       Už teraz sa tešíme na spoluprácu v školskom roku 2020/2021!

       Za kolektív amosákov

       s úctou

       Táňa Kizivatová