• 15.11.2020 = 350. výročie zanechania odkazu velikána
      • 15.11.2020 = 350. výročie zanechania odkazu velikána

      • JÁN AMOS KOMENSKÝ

       1592 - 1670

       naša škola nosí jeho meno

       350 rokov 

       Koncepciu Komenského pedagogiky vyjadruje aj motto omnes, omnia, omnino,

       čo v preklade znamená všetkým, všetko, všestranne.

       Komenský považoval za šťastný taký národ, ktorý má dostatok dobrých škôl, dobrých kníh, dobrých učiteľov. Podľa neho by mala byť škola hlavným prostriedkom, ako zlepšiť spoločnosť. Vyučovať chcel všetko, čo je zmysluplné pre život.  Na dosiahnutie tohto cieľa navrhuje využívať všetky dostupné spôsoby a metódy, ktoré vzdelanie sprostredkujú v zmysle zásady názornosti a školy hrou. Jána Amos školu považoval za „mučiareň“. Preto sa ju snažil zmeniť na dielňu ľudskosti, ktorá zušľachťuje myseľ, reč a ruku človeka.

       VIAC POZRI 

        na ľavej lište v odkaze