• Situácia na Ukrajine
      • Situácia na Ukrajine

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       mrzí nás aktuálna situácia, ktorá sa deje na Ukrajine. Odsudzujeme násilie v akejkoľvek forme a veríme v mierové rokovania.

       Pocity strachu, obavy, stavy meniacej sa nálady, plačlivosti sú v tomto období súčasťou krízovej situácie. Je dôležité v tejto chvíli vyhľadať pomoc najbližšieho dospelého (rodiča, pedagóga, tr. učiteľa, školského psychológa a pod.). 

       Aj deti a mladí ľudia sa potrebujú s nami o udalostiach rozprávať. Informácie budeme selektovať citlivo k veku našich zverencov. Budeme sa snažiť skôr hovoriť o tom, o čom deti rozmýšľajú, zodpovedať ich otázky a ubezpečovať ich, že toho času na Slovensku nebezpečie nehrozí.

       Aj naša škola bude naďalej vytvárať bezpečné prostredie. Budeme naše deti a žiakov vyzývať, aby hovorili s dospelými, keď budú potrebovať s niečím pomôcť a vyzývať ich k záujmu o druhých, keď by pomoc potrebovali.

        

       V prípade potreby môžete využiť nasledovné kontakty:

       • 1. na našich školských psychológov: 

       Mgr. Natália Lednická                              lednicka@zskomenskehoba.sk

       Mgr. Peter Tóth                                        toth@zskomenskehoba.sk

       Školská telefonická krízová linka             0911 995 110

       • 2. naše CPPPaP

       telefonický kontakt                                  0948 99 16 16

       E-mail                                                     poradenstvo@psychologickecentrum.sk

       • 3.  odborníci vo VÚDPaP - pre rodičov, učiteľov  a tínedžerov:

       telefonický kontakt                                  0910 361 252 (od 08:00 do 18:00 hod.)

       • 4. poradenská linka pre deti a mládež

       telefonický kontakt                                  116 111 (nonstop),

       E-mail                                                     potrebujem@pomoc.sk 

      • Ďakujeme za vaše 2%

      • Vážení  naši rodičia  a priatelia školy, pomôžte aj Vy

       nasmerovať 2% daní na naše

       Rodičovské združenie pri ZŠ Hubeného25

       sídlo: Hubeného 25, 831 53 Bratislava

        

       dovoľte  poďakovať sa Vám aj touto cestou za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. I vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám – ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného č. 25 v Bratislave stále darí pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života.

       Vedenie školy, Rodičovská rada a dobrovoľníci  neustále hľadajú možnosti pomoci škole.

       Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom Slovenskej republiky i v tomto roku rozhodnúť o 2 %  zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.

        

       Medzi tými, ktorí splnili všetky podmienky prijímateľa dvoch percent dane, je i naše Občianske združenie:

        

       Občianske združenie

       Rodičovské združenie pri ZŠ Hubeného 25

       IČO:  30779791,

        sídlo: Hubeného 25, 831 53 Bratislava

        

       Pomoc touto formou by sme privítali aj od Vašich priateľov z okruhu Vašich známych, rodinných príslušníkov...

        

       Za porozumenie, v mene žiakov i učiteľov ZŠ a MŠ J. A. Komenského na ulici Hubeného 25 v Bratislave, veľmi pekne ďakujeme a veríme, že sa rozhodnete správne a pomôžete našej škole.

        

       Základné pokyny pre rok 2022

       Dôležité termíny darovania 2% - 3% v roku 2022 za rok 2021

       Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2021

       Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane VYPLNENÉ

       Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane ČISTÉ