• POĎAKOVANIE
      • POĎAKOVANIE

      • Milí  priatelia,

       ani sme sa nenazdali a je tu koniec ďalšieho školského roka. Za celý tím zamestnancov ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského na Hubeného 25 v Bratislave by sme sa Vám všetkým chceli poďakovať, že sme aj v školskom  roku 2021/2022 kráčali spoločnou cestou spolupráce, podpory a priateľstva. Je pre nás veľkou cťou, že dôverujete našim kolegom a ich metódam práce. Bez rodičov a priateľov školy by sa naša vzdelávacia inštitúcia nemohla rozvíjať takým rezkým tempom. Vy všetci ste spolutvorcami našich vízií a veľmi si to vážime.

       Obrovská vďaka za Vašu každodennú spoluprácu a slová uznania!

       Prajeme Vám, aby ste prežili pokojné slnečné leto a načerpali mnoho energie.

       Tešíme sa na stretnutie v školskom roku 2022/2023.

     • AMOSÁCI V AFRIKE
      • AMOSÁCI V AFRIKE

      • Pamätáte sa na Batôžkový projekt, do ktorého sme sa zapojili pred rokom? Naším cieľom bolo vyzbierať pri príležitosti 50. výročia školy 50 batôžkov so školskými a inými pomôckami pre deti v Afrike. Spoločnými silami sa nám podarilo dať dokopy 176 batôžkov so školskými potrebami pre deti v Malawi.

       Viacerí sa pýtali, či batôžky došli na určené miesto. Naša asistentka Marka Soročinová kontaktovala Mary´s Meals a tá nám potvrdila, že batôžky do Malawi došli a poslala aj nejaké fotky z udalosti, keď batôžky dostali tamojšie deti. V tejto várke šli aj tie naše.

      • Spolu múdrejší 3

      • Od januára 2022 začíname v našej ZŠ v rámci európskeho projektu poskytovaného MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3 doučovať žiakov školy, ktorí majú o túto službu záujem.

       Doučovať budú učitelia našej školy v popoludňajších hodinách v čase, ktorý si dohodnú so žiakmi až do konca školského roka.

       Primárne oslovíme žiakov, ktorí sú ohrození školským neúspechom.

     • Naše mesto
      • Naše mesto

      • 17. 6. sme opäť vďaka Nadácii Pontis a projektu Naše mesto mohli v škole privítať dobrovoľníkov, ktorí nám pomohli zveľadiť okolie školy. Tento rok sme sa zamerali na obnovu náteru na plote okolo školskej záhrady. Plot a brána zmenili svoju farbu zo zelenej na antracitovú. Kvôli menšiemu počtu dobrovoľníkov sa podarilo vynoviť náter len na polovici plota. Veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastneným dobrovoľníkom a Nadácii Pontis, že okolie našej Hubenky je opäť krajšie.  

     • Záverečná
      • Záverečná

      • Koniec. Známky uzavreté. Posledné odučené hodiny za mnou. A ja, namiesto toho,aby som si robila vytešené selfíčka, sedím sama v kuchyni a roním slzy.

       Prišla som totiž z porady a pustila som sa do čítania spätnej väzby od mojich žiakov. Na tých papierikoch je popísaného tak veľa!