• Školská zdravotná sestra
      • Školská zdravotná sestra

      • Od 1.11.2022 pôsobí v našej škole zdravotná sestra, ktorá je spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi na základe návrhu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti žiakovi v škole.

       Rodičia, ktorí majú záujem, aby sa ich dieťaťu v škole poskytovala zdravotná starostlivosť, majú možnosť s pani  Bc. Martinou Vajdiakovou dohodnúť osobné stretnutie. Telefonický a e-mailový kontakt nájdete v sekcii Kontakty.

       V súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti zákonný zástupca podpíše až po riadnom poučení zdravotníckym pracovníkom, ktorý mu do detailov individuálne vysvetlí a dohodne si, čo sa s dieťaťom bude/nebude diať.

       Ak má zákonný zástupca žiaka záujem o poskytovanie tejto služby, info súhlas poskytnite škole výlučne osobne, NIE elektronicky cez EDU PAGE ani e-mailom. Dobrovoľne poskytnuté informované súhlasy zákonným zástupcom žiaka po poučení školskou zdravotnou sestrou, týkajúce sa zdravotnej starostlivosti Vášho dieťaťa, budú dôsledne uložené a zabezpečené tak, ako všetka papierová dokumentácia školy obsahujúca osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktoré škola zabezpečila.