• Výsledky volieb do Rady školy
      • Výsledky volieb do Rady školy

      • Vážení rodičia, veľmi pekne Vám všetkým ďakujeme za masívnu účasť v doplňujúcich voľbách do Rady školy.

       Z počtu 619 oprávnených voličov sa doplňujúcich volieb zúčastnilo 442 zákonných zástupcov žiakov, čím je 1. kolo volieb považované za úspešné.

       Výsledky volieb:

       1.     miesto Ing. Vladimír Fecko – 273 hlasov

       2.    miesto Mgr. Zuzana Hamarová  – 267 hlasov

       3.     miesto Ing. Mgr. Lenka Litváková – 144 hlasov

       4.     miesto Lubomír Mati – 80 hlasov

       5.     miesto Ing. Slavomír Paulis – 72 hlasov

        

       Do Rady školy postupujú kandidáti, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste doplňujúcich volieb.

       Všetkým ochotným kandidátom OBROVSKÁ VĎAKA ZA INICIATÍVU, ODVAHU A OCHOTU POMÁHAŤ ŠKOLE. 

        

     • TA ZRPŠ - 20.09.2023
      • TA ZRPŠ - 20.09.2023

      • Vážení rodičia, Združenie rodičov pri ZŠ a pedagógovia školy Vás pozývajú na prvé spoločné stretnutia zákonných zástupcov amosákov z Hubenky, ktoré sa uskutočnia:

       Kedy?           v stredu 20. septembra 2023

       O koľkej?      1. stupeň o 17:00 hod.

                            2. stupeň od 17:30 hod.

       Kde?             kmeňové triedy detí

       Program?     1. Doplňujúce voľby z radov zákonných zástupcov do Rady školy

                           2. Info zvolených dôverníkov tried v ZŠ

                           3. Info triednych učiteľov

                           4. Diskusia

        

     • Pomôžme deťom, ktoré trpia extrémnou chudobou
      • Pomôžme deťom, ktoré trpia extrémnou chudobou

      • Aj v tomto školskom roku chceme deťom prinášať nielen kvalitné vzdelávanie, ale aj princípy spolupatričnosti, empatie a sociálneho cítenia cez rôzne dobrovoľné výzvy.

       Je len na vás či, a do akej výzvy sa budete chcieť s vašim dieťaťom tento školský rok zapojiť. Niekedy stačí len rozhovor na danú tému...

        

       Začíname! 😊

       Spoločne môžeme zmeniť príbeh tohto šk. roka deťom zo školy v Malawi.

       Ako škola sa zapájame do tohtoročnej výzvy Charity run´23 organizácie Mary´s meals, ktorá trvá do 17.9. 2023. Ak to tak cítite, pridajte sa k nám!

       Zapojiť sa môžete dvoma spôsobmi:

        

       ZBIERKA:

       12.9.2023 (utorok) sa na našej škole uskutoční dobrovoľná (anonymná) zbierka na podporu myšlienky, aby každé dieťa počas tohto školského roka dostalo v konkrétnej škole v Malawi jedno teplé jedlo denne. / Garant zbierky na škole je pani Kurinová – soc. pg.

        

        OSVETA / VIRTUÁLNY BEH:

       malá pozornosť, čaká na toho, kto do 17.9.2023 zazdieľa na svojom profile fotku ako bežíte (môže bežať dieťa, alebo celá rodina 😊) v komentári môžete uviesť napr. tohtoročný slogan: „Beh mení príbeh“, samozrejme treba označiť aj náš školský instagram alebo FB.

        

       Poznámka:

       Ak sa vám organizácia zdá povedomá, nemýlite sa. V minulosti sme sa zapojili do „batôžkovej“ výzvy a posielali sme deťom, ktoré to potrebujú školské pomôcky.

       Bližšie informácie o organizácii Mary´s meals ako aj o ich projektoch sa môžete dozvedieť z prílohy alebo oficiálnej stránky https://marysmeals.sk/beh  

       V prípade akýchkoľvek otázok, či podnetov kontaktujte kurinova@zskomenskehoba.sk

        

       S pozdravom a prianím pekného dňa,

       Školský podporný tím

       Marysmeals.sk

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
      • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      • Kedy?                04. 09. 2023

       O koľkej?           8:00 hod.

       Kto?                   8žiaci 2. - 9. ročníka

        

       • Príchod do školy je od 7:40
       • 1. deň trvá vyučovanie do 10:40
       • Obed je iba pre žiakov ŠKD
       • Potrebné priniesť prezúvky

        

       UTOROK  –  PIATOK    =  05.09.  – 08.09.2023  =  žiaci sa učia 4 vyučovacie hodiny.

     • ROČNÍKOVÁ PRÁCA
      • ROČNÍKOVÁ PRÁCA

      • 80 amosákovk  z Hubenky (10% všetkých žiakov ZŠ) v utorok 30.05.2023 predstavilo na celoškolskej prehliadke najúspešnejších ročníkových prác kvalitné niekoľkomesačné výstupy svojich projektov na zaujímavé a veľmi lákavé témy o zvieratách, ako napr. africké zvieratá, andulky, tučniaky, kosatky, húsky, škrečky, medvede, hady, žraloky, morčatá, chameleóny, pandy, morské prasiatka, potkany, korytnačky, roháče,  motýle, dinosaury, hydina, legolandy, chameleóny, včely, vyza veľká, ale aj množstvo iných, napr. o  Formula 1, Zemi, Šarišskom nárečí,  pieskomiloch, modeloch kostola, Starej radnici, Hip - hope, tatranskej zubačke, raste kvietkov, Avatarovi, mäsožravých rastlinách, raste papriky od semiačka po priesadu, o klavíre, Poletuške, či piatich račianskych topoch, ale aj o polodrahokamoch, šachoch, talianskych cestovinách, Sandbergu, športovej gymnastike, baktériách, Grécku, Thajsku, Írsko a írskom  taneci, prúdových chráničoch, Lionelovi Messim, žeruche siatej, sladkostiach, bábovke i čokoláde, ako aj o Kryštáloch, raste akcií, o Cesta hrdinov SNP i sokoliaroch, policajtoch, vode, sambe, Harry Potterovi, Rubikovej kocke a jaskynich, ...

       Všetkým účastníkom prehliadky blahoželáme ku skvelým ročníkovým prácam, k ich perfektnej prezentácii a reprezentácii svojej triedy pred všetkými návštevníkmi.

       Už teraz sa tešíme na ročník 2024!

     • ČERSTVÉ HLAVIČKY
      • ČERSTVÉ HLAVIČKY

      • Milí priatelia, ďakujeme všetkým, ktorí vydávali svoj čas a energiu na hlasovanie za malých a veľkých amosákov v rámci projektu Čerstvé hlavičky. Aj keď sa nám opakovane nepodarilo získať dostatočný počet bodov (hlasov), veľmi si vážime vaše priateľstvo a podporu. Snáď vás tento neúspech neodradil a spoločnými silami sa nám podarí prehlasovať sa k úspešnému koncu v budúcom roku.

     • Olympiáda Accelium 2023 je opäť tu!
      • Olympiáda Accelium 2023 je opäť tu!

      • Dobrý deň, milí rodičia a milí žiaci!

       Olympiáda Accelium 2023 je opäť tu! 

       Radi privítame aj nováčikov aj deti, ktoré nemajú predmet RSL v tomto ročníku. Úlohy sa riešia v kľude doma. K odohratej úlohe sa dá kedykoľvek vrátiť a riešiť ju znova. 

       Si tvorivý?
       Rád riešiš výzvy?

       Baví Ťa učiť sa na vlastných chybách?

       Tak táto Olympiáda je aj pre Teba...
        

       Ak máš chuť sa zapojiť, tak mi odpíš na správu v EduPage. Na registráciu zdarma potrebujem iba Tvoje:

       - meno,
       - priezvisko
       - triedu, do ktorej chodíš.

       Neváhaj a ukáž, čo je v Tebe!

       OLYMPIÁDA 2023 - PRIHLÁŠKA

     • ZBER PAPIERA
      • ZBER PAPIERA

      • Kedy?   19.5.- 29.5.

       Čas?     od 15:00 do 17:0 hod.

        

       Ako sa môžem zapojiť?

       » aktívne zbieram a pripravujem papier

       » knihy si pripravím bez tvrdých obalov

       »  pevne viažem balíky po  cca  5 - 7  kg

       (do školy neprinesiem voľný papier vložený v krabici, v sáčku, v mechu, .. )

       » nezbieram a neprinášam do zberu kartóny

        

       V prípade otázok sa obrátim na

       » svojho triedneho učiteľa,

       » alebo p. učiteľku Trebulovú = koordinátor zberu.  

        

     • DOTÁCIE NA STRAVU OD 01.05.2023
      • DOTÁCIE NA STRAVU OD 01.05.2023

      • Vážení rodičia,

       dňa 28.02.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predmetná novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 01.05.2023 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácie na stravu.

       Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu reagujú na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako sú energie, potraviny, zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v zariadeniach školského stravovania, ako aj z dôvodu zvyšovania režijných nákladov v týchto zariadeniach. V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám:

        

       Výška dotácie na stravu:

       Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

       1. 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole (ďalej len „MŠ“) a odobralo stravu,
       2. 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole (ďalej len „ZŠ“) na prvom stupni a odobralo stravu,
       3. 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni odobralo stravu.

       Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu:

       V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

       1. posledný ročník v MŠ alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa;
       2. , okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“);
       3. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

       V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo základná školu (1. – 9. ročník), bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“) písomne požiada zriaďovateľa školy prostredníctvom školy, resp. Zariadenia školského stravovania pri Základnej škole s materskou školou Jána a Amosa Komenského formou ŽIADOSTI o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa.

        

       Rodič dieťaťa/zariadenie SPOD a SK (sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela) má možnosť žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu odvolať a v takomto prípade zriaďovateľ školy úradu oznámi „úbytok“ dieťaťa na príslušnom zozname oprávnených detí.

        

       V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

       • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni;  
       • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

       Upozornenie

       V prípade, ak máte záujem, aby bola na Vaše dieťa poskytnutá dotácia na stravu od 01.05.2023, je potrebné, aby ste v termíne do 18.04.2023  prostredníctvom EDU PAGE POŽIADALI o poskytnutie dotácie:

       NÁVOD - Ako zadám ŽIADOSŤ O DOTÁCIU NA STRAVU vu cez webovú stránku školy (MŠ aj ZŠ)? 

       NÁVOD - Ako zadám ŽIADOSŤ O DOTÁCIU NA STRAVU cez aplikáciu EDU PAGE?

       Bez PODANIA ŽIADOSTI nie je možné, aby na Vaše dieťa bola poskytnutá dotácia na stravu.

       V prípade, že sa Vaše dieťa ešte v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov, t. j. okrem príslušnej návratky je potrebné odovzdať aj zápisný lístok stravníka = prihlášku na stravovanie: (nájdete na: https://zskomenskehoba.edupage.org/a/stravovanie).