• Situácia na Ukrajine
      • Situácia na Ukrajine

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       mrzí nás aktuálna situácia, ktorá sa deje na Ukrajine. Odsudzujeme násilie v akejkoľvek forme a veríme v mierové rokovania.

       Pocity strachu, obavy, stavy meniacej sa nálady, plačlivosti sú v tomto období súčasťou krízovej situácie. Je dôležité v tejto chvíli vyhľadať pomoc najbližšieho dospelého (rodiča, pedagóga, tr. učiteľa, školského psychológa a pod.). 

       Aj deti a mladí ľudia sa potrebujú s nami o udalostiach rozprávať. Informácie budeme selektovať citlivo k veku našich zverencov. Budeme sa snažiť skôr hovoriť o tom, o čom deti rozmýšľajú, zodpovedať ich otázky a ubezpečovať ich, že toho času na Slovensku nebezpečie nehrozí.

       Aj naša škola bude naďalej vytvárať bezpečné prostredie. Budeme naše deti a žiakov vyzývať, aby hovorili s dospelými, keď budú potrebovať s niečím pomôcť a vyzývať ich k záujmu o druhých, keď by pomoc potrebovali.

        

       V prípade potreby môžete využiť nasledovné kontakty:

       • 1. na našich školských psychológov: 

       Mgr. Natália Lednická                              lednicka@zskomenskehoba.sk

       Mgr. Peter Tóth                                        toth@zskomenskehoba.sk

       Školská telefonická krízová linka             0911 995 110

       • 2. naše CPPPaP

       telefonický kontakt                                  0948 99 16 16

       E-mail                                                     poradenstvo@psychologickecentrum.sk

       • 3.  odborníci vo VÚDPaP - pre rodičov, učiteľov  a tínedžerov:

       telefonický kontakt                                  0910 361 252 (od 08:00 do 18:00 hod.)

       • 4. poradenská linka pre deti a mládež

       telefonický kontakt                                  116 111 (nonstop),

       E-mail                                                     potrebujem@pomoc.sk 

     • AMOSÁCI V AFRIKE
      • AMOSÁCI V AFRIKE

      • Pamätáte sa na Batôžkový projekt, do ktorého sme sa zapojili pred rokom? Naším cieľom bolo vyzbierať pri príležitosti 50. výročia školy 50 batôžkov so školskými a inými pomôckami pre deti v Afrike. Spoločnými silami sa nám podarilo dať dokopy 176 batôžkov so školskými potrebami pre deti v Malawi.

       Viacerí sa pýtali, či batôžky došli na určené miesto. Naša asistentka Marka Soročinová kontaktovala Mary´s Meals a tá nám potvrdila, že batôžky do Malawi došli a poslala aj nejaké fotky z udalosti, keď batôžky dostali tamojšie deti. V tejto várke šli aj tie naše.

     •  Máme nový školský časopis 
      •  Máme nový školský časopis 

      •  🤩

       Radi by sme Vám predstavili náš nový školský časopis. Nájdete v ňom zaujímavé rubriky ako Novinky v škole, História, Návody a recepty, Zábavno-kreatívny kútik a mnohé iné. 

       Novinkou je aj Žolík, ktorého môžeš využiť na ospravedlnenie z ústnej odpovede🤩

       Časopis za príspevok 1€ si môžeš objednať cez mail amosaci@zskomenskehoba.sk alebo prostredníctvom svojho triedneho učiteľa.

       Veríme, že ťa zaujme a budeš sa tešiť aj na ďalšie číslo nášho obnoveného občasníka.

     • Prevzala z rúk ministra školstva Medailu svätého Gorazda
      • Prevzala z rúk ministra školstva Medailu svätého Gorazda

      • Naša kolegyňa, Danka Osuská, bola včera na Bratislavskom hrade ocenená ministrom školstva SR Braňom Grölingom. Z jeho rúk prevzala Medailu svätého Gorazda za celoživotnú pedagogickú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti implementácie moderných inovačných metód pri práci s deťmi, kolegami a za vysoké morálne kvality.

      • Ďakujeme za vaše 2%

      • Vážení  naši rodičia  a priatelia školy, pomôžte aj Vy

       nasmerovať 2% daní na naše

       Rodičovské združenie pri ZŠ Hubeného25

       sídlo: Hubeného 25, 831 53 Bratislava

        

       dovoľte  poďakovať sa Vám aj touto cestou za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. I vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám – ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného č. 25 v Bratislave stále darí pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života.

       Vedenie školy, Rodičovská rada a dobrovoľníci  neustále hľadajú možnosti pomoci škole.

       Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom Slovenskej republiky i v tomto roku rozhodnúť o 2 %  zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.

        

       Medzi tými, ktorí splnili všetky podmienky prijímateľa dvoch percent dane, je i naše Občianske združenie:

        

       Občianske združenie

       Rodičovské združenie pri ZŠ Hubeného 25

       IČO:  30779791,

        sídlo: Hubeného 25, 831 53 Bratislava

        

       Pomoc touto formou by sme privítali aj od Vašich priateľov z okruhu Vašich známych, rodinných príslušníkov...

        

       Za porozumenie, v mene žiakov i učiteľov ZŠ a MŠ J. A. Komenského na ulici Hubeného 25 v Bratislave, veľmi pekne ďakujeme a veríme, že sa rozhodnete správne a pomôžete našej škole.

        

       Základné pokyny pre rok 2022

       Dôležité termíny darovania 2% - 3% v roku 2022 za rok 2021

       Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2021

       Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane VYPLNENÉ

       Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane ČISTÉ

      • Spolu múdrejší 3

      • Od januára 2022 začíname v našej ZŠ v rámci európskeho projektu poskytovaného MŠVVaŠ SR Spolu múdrejší 3 doučovať žiakov školy, ktorí majú o túto službu záujem.

       Doučovať budú učitelia našej školy v popoludňajších hodinách v čase, ktorý si dohodnú so žiakmi až do konca školského roka.

       Primárne oslovíme žiakov, ktorí sú ohrození školským neúspechom.

     • Zisťovanie záujmu o zabezpečenie AG samotestov pre svoje dieťa
      • Zisťovanie záujmu o zabezpečenie AG samotestov pre svoje dieťa

      • Milí rodičia,

       škola má možnosť zabezpečiť aj AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak.
       Prosím o vyjadrenie záujmu prostredníctvom EDU PAGE

       v termíne od 24.8. 15:30 do 25.8.2021 do 11:00 hod.

     • Naše mesto
      • Naše mesto

      • 17. 6. sme opäť vďaka Nadácii Pontis a projektu Naše mesto mohli v škole privítať dobrovoľníkov, ktorí nám pomohli zveľadiť okolie školy. Tento rok sme sa zamerali na obnovu náteru na plote okolo školskej záhrady. Plot a brána zmenili svoju farbu zo zelenej na antracitovú. Kvôli menšiemu počtu dobrovoľníkov sa podarilo vynoviť náter len na polovici plota. Veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastneným dobrovoľníkom a Nadácii Pontis, že okolie našej Hubenky je opäť krajšie.  

     • Záverečná
      • Záverečná

      • Koniec. Známky uzavreté. Posledné odučené hodiny za mnou. A ja, namiesto toho,aby som si robila vytešené selfíčka, sedím sama v kuchyni a roním slzy.

       Prišla som totiž z porady a pustila som sa do čítania spätnej väzby od mojich žiakov. Na tých papierikoch je popísaného tak veľa!

     • Wau, dnes ďalšia dobrá správa!!!
      • Wau, dnes ďalšia dobrá správa!!!

      • Po tretíkrát sme sa aj vďaka Vám, milí rodičia a priatelia školy, stali víťaznou školou projektu Čerstvé Hlavičky!

       Týždenná dávka ovocia/zeleniny pre "amosákov" v školskom roku 2021/2022 poputuje opäť na Hubenku. OBROVSKÉ ĎAKUJEME posielame všetkým našim podporovateľom!!!

       www.cerstvehlavicky.sk

      • Pracovné prostredie u Amosákov

      • Nedá mi nenapísať aspoň pár slov, ktoré sa priamo dotýkajú aj pracovnej atmosféry u nás Amosákov, ako sa nazývame. Možno to píšem z miesta rúžových okuliarov, keďže som sem nastúpila prvýkrát tento rok, ale jednoducho, čo doposiaľ cítim, nemôže byt predsa klam a preto by som túto ročnú jazdu rada v krátkosti opísala a ocenila. Len tak, z miesta vďačnosti a pokory.

        
      • Oslavujeme 50. výročie založenia školy

      • VŠETKO NAJLEPŠIE HUBENKA

       https://www.youtube.com/watch?v=8UE6gzNuUKo 

       Presne pred 50 rokmi, 22 .2. 1971, naša škola otvorila svoje brány pre svojich žiakov a pedagógov. Od tej doby sa toho veľa zmenilo – obliekla sa do nových šiat, dostala čestný názov po významnej osobnosti J. A. Komenskom a prešla dlhou cestou zdokonaľovania, aby vytvorila kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výchovu. To, čo ostalo nemenné, je jej snaha vytvárať bezpečné miesto a priateľskú atmosféru pre všetkých, ktorí do nej vstúpia. Pri tomto významnom výročí sme pre žiakov pripravili sériu aktivít a zážitkového učenia. Prečítajte si príspevok v novinách, ktorý vznikol pri príležitosti jej otvorenia.

       Prihovor riaditeľky školy k 50. výročiu školy.pdf

     • 15.11.2020 = 350. výročie zanechania odkazu velikána
      • 15.11.2020 = 350. výročie zanechania odkazu velikána

      • JÁN AMOS KOMENSKÝ

       1592 - 1670

       naša škola nosí jeho meno

       350 rokov 

       Koncepciu Komenského pedagogiky vyjadruje aj motto omnes, omnia, omnino,

       čo v preklade znamená všetkým, všetko, všestranne.

       Komenský považoval za šťastný taký národ, ktorý má dostatok dobrých škôl, dobrých kníh, dobrých učiteľov. Podľa neho by mala byť škola hlavným prostriedkom, ako zlepšiť spoločnosť. Vyučovať chcel všetko, čo je zmysluplné pre život.  Na dosiahnutie tohto cieľa navrhuje využívať všetky dostupné spôsoby a metódy, ktoré vzdelanie sprostredkujú v zmysle zásady názornosti a školy hrou. Jána Amos školu považoval za „mučiareň“. Preto sa ju snažil zmeniť na dielňu ľudskosti, ktorá zušľachťuje myseľ, reč a ruku človeka.

       VIAC POZRI 

        na ľavej lište v odkaze