• Návšteva Domova dôchodcov na Podbrezovskej 28

    Návšteva Domova dôchodcov na Podbrezovskej 28

    07.03.2018 23:04

    Od malička nás učia k tomu, aby sme si navzájom pomáhali. Učia nás rôznym hodnotám ľudskej spoločnosti, akí by sme mali byť, ako by sme sa mali správať. Teší nás, že žiaci zo Základnej škole J. A. Komenského to robia automaticky, majú nápady a chcú. Chcú pomáhať.

   • Z tréningu Žiackej školskej rady

    Z tréningu Žiackej školskej rady

    07.03.2018 22:47

    Stretnutie parlamenťákov sa začalo prvou vyučovacou hodinou počas ktorej, sme vyjadrili svoje pocity a očakávania od  stretnutia. Rozdelili sme sa do štyroch skupín podľa nálady. Náladu vyjadrovali obláčiky s rozličným počasím.

   • Benefičný bufet

    Benefičný bufet

    04.02.2018 17:52
    V benefičnom bufetíku sme vyzbierali 121, 86 eur.
    Je možné 
    nosiť do konca týždňa (05.02. - 09.02. 2018)  aj krmivo, vodítka a iné potreby pre zvieratká v útulku.
    Prinesene veci a peniaze z benefičného predaja budú odovzdané do útulku parlamenťákmi.

     
   • Jesenná brigáda Zelenej školy

    Jesenná brigáda Zelenej školy

    10.10.2017 22:47
    V mesiaci október, s prichádzajúcou zmenou počasia, sa žiaci  Zelenej školy pustili s chuťou do úpravy priestorov v okolí našej školy.