• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 29.09.2020 29.9.2020 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 30.09.2020
   Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 26.05.2021 14.06.2021 SOŠ pedagogická Mgr. Galina Šimončičová riaditeľka školy 15.06.2021
   Zmluva Preberací protokol o krátkodobom užívaní priestorov-Voľby II.kolo 1 012,88 s DPH 18.11.2013 18.11.2013 MČ BA Rača 19.11.2013
   Zmluva Preberací protokol o krátkodobom užívaní priestorov 1 012.88 s DPH 21.10.2013 21.10.2013 MČ BA Rača 01.10.2013
   Zmluva projekt sme finančný dar 163,80 s DPH 15.10.2013 15.10.2013 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 12.11.2013
   Zmluva poskytnutie finančných prostriedkov zabezpečenie pedagogických praxí 498,96 s DPH 18.10.2013 10.10.2013 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 05.11.2013
   Zmluva Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu MČ BA-Rača 600,00 s DPH 17.07.2012 MČ BA-Rača ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 18.07.2012
   Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 24.01.2022 24.1.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 24.01.2022
   Zmluva Zmluva o dielo 200,00 s DPH 14.12.2021 15.12.2021 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 17.12.2021
   Zmluva Smlouva o zajišťování provozu systému BELLhop s DPH 28.10.2021 28.10.2021 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 16.11.2021
   Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 29.11.2021 22.11.2021 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 06.12.2021
   Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 06.12.2021 6.12.2021 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 07.12.2021
   Zmluva Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 06.12.2021 6.12.2021 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 07.12.2021
   Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 01.06.2021 10.05.2021 Stredná odborná škola Modra Mgr. Maroš Jakim riaditeľ SOŠPg. Modra 02.06.2021
   Zmluva Zmluva o poskytnutí fi.daru-Občianského zákonníka podpora projektu SME V ŠKOLE 129,60 s DPH 19.12.2012 19.12.2012 ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 16.01.2013
   Zmluva Zmluva o poskytnutí GRANTU č. NM21_124 80,00 s DPH 31.05.2021 31.5.2021 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 01.06.2021
   Zmluva Zmluva o spolupráci na projekte ENGIE ECO ŠKOLY s DPH 14.05.2021 24.5.2021 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 31.05.2021
   Zmluva Dohoda o zverení hnuteľného hmotného majetku do správy 2 925,72 s DPH 30.09.2013 30.9.2013 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.10.2013
   Zmluva Darovacia zmluva- TV 1 617,00 s DPH 25.09.2013 25.9.2013 09.10.2013
   Zmluva Zmluva o spolupráci_Kúpna Zmluva_Boni Fructi,spol.s.r.o. s DPH 27.08.2013 27.8.2013 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 18.09.2013
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4113