• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva 9406102196 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 13.07.2012 ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 18.07.2012
   Zmluva 9406102197 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 13.07.2012 ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 18.07.2012
   Zmluva Zmluva o dielo č.4/2012/1 6 247,19 s DPH 17.07.2012 ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 19.07.2012
   Objednávka O-69/2017 čistiace prostriedky ZŠ 999,72 s DPH 29.09.2017 Eva Bedeová - Energocentrum ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr. Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 29.09.2017
   Zmluva Rajo a.s. Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov s DPH 22.02.2016 01.03.2016 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 03.03.2016
   Zmluva Rajo a.s. Kúpna zmluva - Interné informacie Rajo a.s. pre registáciu zákazníka s DPH 22.02.2016 01.03.2016 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 03.03.2016
   Zmluva 2013/6/ZP_Vlasta Andrášová o nájme nebytových priestorov 160,00 s DPH 30.09.2013 01.10.2013 01.10.2013
   Zmluva Majetok zodpovednosť za škodu 794,50 s DPH 24.08.2012 01.9.2012 ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 05.11.2012
   Zmluva 9/2022 Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_024 s DPH 16.05.2022 02.6.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 12.07.2022
   Zmluva Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečovaní mliečnych výrobkov s DPH 12.07.2013 02.8.2013 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.08.2013
   Zmluva 13/2022 Kúpna zmluva s DPH 12.09.2022 05.09.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 12.09.2022
   Zmluva Dohoda o ukončení Zmluvy č.20120111 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hnuteľnej veci ALL-IN č. 20120111 zo dňa 15.01.2013 s DPH 06.07.2017 06.07.2017 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr. Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 11.09.2017
   Zmluva Dodatok k zmluve služby mobilnej siete s DPH 13.06.2016 07.06.2016 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.06.2016
   Zmluva Dodatok k zmluve služby mobilnej siete s DPH 13.06.2016 07.06.2016 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.06.2016
   Zmluva Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2012_PKR_GR_0838 s DPH 27.02.2012 07.3.2012 ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 29.10.2012
   Zmluva 8/2022 č. 2020:MPC_PoP_ZŠ_017 Dodatok k zmluve o vzájomnej spolupráci MPC s DPH 30.05.2022 07.6.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 07.07.2022
   Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 08.01.2013 08.01.2013 ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 04.03.2013
   Zmluva Zmluva o poskytnutí GRANTU č. NM15_103 Nadácia Pontis-projekt 100,00 s DPH 08.04.2015 08.04.2015 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 05.05.2015
   Zmluva Kúpna zmluva 12/2020 Pekáreň Eduard Pribul s DPH 08.06.2020 08.06.2020 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 10.06.2020
   Zmluva 7/2022 Zmluva o poskytnutí Grantu č. NM22_155 140,00 s DPH 01.06.2022 08.06.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 10.06.2022
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4128