• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva č.1077/2009 prenájom predložiek ZŠ s DPH 10.12.2009 10.12.2009 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 04.01.2012
   Faktúra 1/2012 opakovaná dodávka zemného plynu 315,- € s DPH s DPH 6300006303 04.01.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
   Faktúra 08/2012 Komunálny odpad 298,62 € s DPH s DPH 1323802 09.01.2012 Hlavné mesto SR BA ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25 831 53 Bratislava 10.02.2012
   Faktúra 09/2012 Slovakia Energy s. r. o. 3 340,01 € s DPH s DPH 2111033683 09.01.2012 Slovakia Energy s.r.o. ZŠ s MŠ J. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
   Faktúra 10/2012 Slovakia Energy s. r. o. 774,72 € s DPH s DPH 211033684 09.01.2012 Slovakia Energy s. r. o. ZŠ s MŠ J. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
   Faktúra 05/2012 služby pevnej siete 98,59 € s DPH s DPH 8734097374 09.01.2012 Slovak telekom, a.s. ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
   Faktúra 11/2012 dodávka tepla za január 2012 5 063,94 € s DPH s DPH FV-2012-101-000006 10.01.2012 KOOR, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 14.02.2012
   Faktúra 12/2012 SPP 5 629,40 € s DPH s DPH 7412733775 11.01.2012 SPP, a. s. ZŠ s MŠ J. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
   Faktúra 15/2012 Komenský. s. r. o. 16,56 € s DPH s DPH 201124835 13.01.2012 Komenský, s. r. o. ZŠ s MŠ J.A. Komenského 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
   Faktúra 16/2012 časopisy na obdobie september 2011-august 2012 4,00 € s DPH s DPH 011-6109 13.01.2012 ARES spol.s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
   Objednávka 1/2012 servis programu ŠJ 3 na 12 mesiacov s DPH 17.01.2012 SOFT - GL, s.r.o. ZŠ s MŠ j. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava Mgr. Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 10.02.2012
   Objednávka 2/2012 časopis škola na kalend.rok 2012 20.,€ s DPH s DPH 18.01.2012 JuristDat - M. Medlen,redakcia Škola - MEL ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 13.02.2012
   Faktúra 25/2012 upgrade+servis na 12 mes. kj programu ŠJ3 39,32 € s DPH s DPH 161012012 18.01.2012 SOFT-GL s.r.o. ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
   Faktúra 33/2012 školenie V4 78., € s DPH s DPH 420120010 19.01.2012 VEMA, s. r. o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
   Faktúra 32/2012 Bratislavská vodarenská spoločnosť 579,54 € s DPH s DPH 111203370 19.01.2012 BVS, a. s. ZŠ s MŠ J. A. Komenského 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
   Faktúra 52/2012 predplatne časopisu Škola 2012 20 € s DPH s DPH 20121415 27.01.2012 JuristDat - M. Medlen,redakcia Škola - MEL ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 05.03.2012
   Faktúra 62/2012 potraviny 697,56 s DPH s DPH 20120511 31.01.2012 Frape catering s.r.o ŠJ 29.02.2012
   Faktúra 59/2012 potraviny 593,46 s DPH s DPH 6512 31.01.2012 Samuel Podobný ŠJ 29.02.2012
   Faktúra 66/2012 potraviny 49,90 s DPH s DPH 46912 01.02.2012 Deák, spol. s r.o. ŠJ 29.02.2012
   Faktúra 67/2012 potraviny 74,24 s DPH s DPH 120177 01.02.2012 Mgr. Emília Achbergerová ŠJ 29.02.2012
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4128