• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Faktúra 1529000006 potraviny 187,20 s DPH 10.02.2015 Lunys ŠJ 23.02.2015
   Zmluva o poskytnutí finančného daru projekt SME v Škole 163,80 s DPH 16.02.2016 16.2.2016 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.03.2016
   Faktúra 163013 potraviny 530,08 s DPH 09.02.2016 Semez JZ, s.r.o ŠJ 11.03.2016
   Faktúra 1020161130 potraviny 133,78 s DPH 11.02.2016 Eurozel ŠJ 11.03.2016
   Faktúra 116118048 potraviny 157,92 s DPH 09.02.2016 Bidvest Slovakia ŠJ 11.03.2016
   Faktúra 116120220 potraviny 728,21 s DPH 12.02.2016 Bidvest Slovakia ŠJ 11.03.2016
   Faktúra 1020161165 potraviny 314,47 s DPH 12.02.2016 Eurozel ŠJ 11.03.2016
   Faktúra 1020161175 potraviny 1 467,56 s DPH 12.02.2016 Eurozel ŠJ 11.03.2016
   Faktúra 160215 potraviny 787,70 s DPH 15.02.2016 Semez JZ, s.r.o ŠJ 11.03.2016
   Faktúra 320160616 potraviny 893,52 s DPH 15.02.2016 CITYFOOD s.r.o. ŠJ 11.03.2016
   Faktúra 163015 potraviny 425,43 s DPH 16.02.2016 Semez JZ, s.r.o ŠJ 11.03.2016
   Faktúra 1020161331 potraviny 100,80 s DPH 17.02.2016 Eurozel ŠJ 11.03.2016
   Zmluva LUKO-SK, s.r.o. Zmluva vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok s DPH 11.03.2016 11.3.2016 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 11.03.2016
   Faktúra 2016012 vyčistenie lapača tukov 99,00 s DPH 11.03.2016 Lapač Tukov, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 16.03.2016
   Faktúra 2016/0308 ročný členský poplatok OVeS s.r.o. 72,00 s DPH 09.03.2016 OVEs s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 16.03.2016
   Zmluva 17/16_MA Zmluva o poskytnutí Grantu 1 000.00 s DPH 18.03.2016 7.3.2016 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.03.2016
   Faktúra 320160523 potraviny 398,40 s DPH 05.02.2016 CITYFOOD s.r.o. ŠJ 11.03.2016
   Objednávka O-21/2016 oprava veľkokuchynských zariadení 199,04 s DPH 21.03.2016 Martin Tretina ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 21.03.2016
   Faktúra 17/2016 oprava veľkokuchynských zariadení 199,04 s DPH 21.03.2016 Martin Tretina ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.03.2016
   Faktúra 116111795 BVS 568,33 s DPH 16.03.2016 Bratislvavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.03.2016
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4113