• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva 22/2023 Zmluva č. 2023_KGB_POP3MŠ_PKBB_091 - Podpora pomáhajúcich profesií 3 s DPH 14.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 30.08.2023
   Zmluva 23/2023 Zmluva o nájme bytu č. 408_2023 1 200,00 s DPH 09.08.2023 Mestská časť Bratislava Rača ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 07.09.2023
   Zmluva 21/2023 Zmluva č. 2023_KGB_POP3ZŠ_PKPO_084 - Podpora pomáhajúcich profesií 3 s DPH 12.07.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 25.08.2023
   Zmluva 20/2023 Zmluva o dielo č.1/2023_Stavebné úpravy existujúcej stavby ZŠ s MŠ 126 048,51 s DPH 12.07.2023 Stanislav Belej ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 13.07.2023
   Zmluva 19/2023 Zmluva o spolupráci - IMPLEA s DPH 22.06.2023 Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc. vecí a rod. SR - IMPLEA ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 04.07.2023
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Stavebné úpravy existujúcej stavby ZŠ s MŠ 105 040,43 bez DPH 12.06.2023 26.06.2023 29.12.2023 13.07.2023 Stanislav Belej ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 83153 BA 12.07.2023
   Zmluva 18/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112838 s DPH 29.05.2023 Energie2, a.s., odštepný závod Energie 2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 13.06.2023
   Zmluva 17/2023 Zmluva o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností č. NM23_149 139,50 s DPH 29.05.2023 Nadácia Pontis ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 08.06.2023
   Zmluva 15/2023 na pobyt v škole prírode - 2. a 3. ročník 5 670,00 s DPH 18.04.2023 Chata Limba s.r.o. ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 18.04.2023
   Zmluva 14/2023 na pobyt v škole prírode - 4. ročník 3 780,00 s DPH 18.04.2023 Chata Limba s.r.o. ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 18.04.2023
   Zmluva 13/2023 č.001/2023 o nájme služobného bytu 500,00 s DPH 11.04.2023 PaedDr. Veronika Turcmanovičová ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 12.04.2023
   Zmluva 11/2023 (FZOA22006) Dodatok č. 1 k zmluve č.FZOA22006 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov do1000.-zarok s DPH 30.03.2023 SOMI Applications, s.r.o. Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského Tatiana Kizivatová riaditeľka 04.04.2023
   Zmluva 16/2023 Príkazná zmluva č. 52 VO_04_2023_EL-KSVO 200,00 s DPH 29.03.2023 Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o. ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 17.05.2023
   Zmluva 12/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 23.03.2023 SOŠP - Modra ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 12.04.2023
   Zmluva 10/2023 Kolektívna zmluva s DPH 20.03.2023 20.3.2023 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 03.04.2023
   Zmluva 8/2023 škola v prírode - 2 a 3 ročník 6 570,00 s DPH 13.02.2023 27.1.2023 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 14.02.2023
   Zmluva 9/2023 škola v prírode - 4. ročník 2 920,00 s DPH 13.02.2023 8.2.2023 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 14.02.2023
   Zmluva 7/2023 Nájomná zmluva č. SK-2019-Z248/2 Autocont s DPH 26.01.2023 27.1.2023 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 30.01.2023
   Zmluva 6/2023 Kúpna zmluva 128 000,00 s DPH 17.01.2023 17.1.2023 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 17.01.2023
   Zmluva 5/2023 Kúpna zmluva 46 000,00 s DPH 11.01.2023 11.1.2023 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 11.01.2023
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4128