• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 1/2012 opakovaná dodávka zemného plynu 315,- € s DPH s DPH 6300006303 04.01.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
  Faktúra 2016/0308 ročný členský poplatok OVeS s.r.o. 72,00 s DPH 09.03.2016 OVEs s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 16.03.2016
  Faktúra 1020161059 potraviny 136,08 s DPH 09.02.2016 Eurozel ŠJ 11.03.2016
  Faktúra 163013 potraviny 530,08 s DPH 09.02.2016 Semez JZ, s.r.o ŠJ 11.03.2016
  Faktúra 1020161130 potraviny 133,78 s DPH 11.02.2016 Eurozel ŠJ 11.03.2016
  Faktúra 116118048 potraviny 157,92 s DPH 09.02.2016 Bidvest Slovakia ŠJ 11.03.2016
  Faktúra 116120220 potraviny 728,21 s DPH 12.02.2016 Bidvest Slovakia ŠJ 11.03.2016
  Faktúra 1020161165 potraviny 314,47 s DPH 12.02.2016 Eurozel ŠJ 11.03.2016
  Faktúra 1020161175 potraviny 1 467,56 s DPH 12.02.2016 Eurozel ŠJ 11.03.2016
  Faktúra 160215 potraviny 787,70 s DPH 15.02.2016 Semez JZ, s.r.o ŠJ 11.03.2016
  Faktúra 320160616 potraviny 893,52 s DPH 15.02.2016 CITYFOOD s.r.o. ŠJ 11.03.2016
  Faktúra 163015 potraviny 425,43 s DPH 16.02.2016 Semez JZ, s.r.o ŠJ 11.03.2016
  Faktúra 1020161331 potraviny 100,80 s DPH 17.02.2016 Eurozel ŠJ 11.03.2016
  Zmluva LUKO-SK, s.r.o. Zmluva vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok s DPH 11.03.2016 11.3.2016 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 11.03.2016
  Faktúra 2016012 vyčistenie lapača tukov 99,00 s DPH 11.03.2016 Lapač Tukov, s.r.o. ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 16.03.2016
  Zmluva o poskytnutí finančného daru projekt SME v Škole 163,80 s DPH 16.02.2016 16.2.2016 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.03.2016
  Faktúra 1003 potraviny 138,29 s DPH 05.02.2016 Eurozel ŠJ 11.03.2016
  Zmluva 17/16_MA Zmluva o poskytnutí Grantu 1 000.00 s DPH 18.03.2016 7.3.2016 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.03.2016
  Objednávka O-21/2016 oprava veľkokuchynských zariadení 199,04 s DPH 21.03.2016 Martin Tretina ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 21.03.2016
  Faktúra 17/2016 oprava veľkokuchynských zariadení 199,04 s DPH 21.03.2016 Martin Tretina ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 22.03.2016
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4113