• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva č.1110759 o združenej dodávke elektriny s DPH 19.12.2017 22.12.2017 ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr. Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 04.01.2018
   Zmluva Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom s DPH 06.12.2021 6.12.2021 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 07.12.2021
   Zmluva Dohoda o ukončení Zmluvy č.20120111 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hnuteľnej veci ALL-IN č. 20120111 zo dňa 15.01.2013 s DPH 06.07.2017 06.07.2017 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr. Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 11.09.2017
   Zmluva SC2015/078/ZŠ s ŽŠ zemný plyn s DPH 07.12.2015 10.12.2015 ZŠ s MŠ J. A. Komenského 10.12.2015
   Faktúra 732/2012 SME- projekt s DPH 12.10.2012 PETIT PRESS, a. s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 15.10.2012
   Zmluva Dohoda o zverení hnuteľného hmotného majetku do správy_Komposter elektr. GG30 s DPH 31.10.2017 31.10.2017 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr. Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 10.11.2017
   Zmluva 5/2012/2 Zmluva o dielo č.5/2012/2 s DPH 28.06.2012 28.6.2012 ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 29.06.2012
   Objednávka O-6/2013 objednávka učebníc s DPH 21.02.2013 Ministerstvo školstva,vedy výskumu a športu SR ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava Mgr.Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 27.02.2013
   Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 01.06.2021 10.05.2021 Stredná odborná škola Modra Mgr. Maroš Jakim riaditeľ SOŠPg. Modra 02.06.2021
   Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 26.05.2021 14.06.2021 SOŠ pedagogická Mgr. Galina Šimončičová riaditeľka školy 15.06.2021
   Zmluva č.18/2021 praktické vyučovanie s DPH 06.09.2021 6.9.2021 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 09.09.2021
   Zmluva 103/2012/4 nájom nebytových priestorov s DPH 28.09.2012 28.9.2012 ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 12.10.2012
   Zmluva 2013/4/ZP občianske združenie o nájme nebytových priestorov s DPH 25.09.2013 25.9.2013 09.10.2013
   Zmluva ÚV SR - 905_2021 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu"Tréneri v škole" s DPH 15.10.2021 17.09.2021 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 09.11.2021
   Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 06.12.2021 6.12.2021 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 07.12.2021
   Zmluva Kaufland SR v.o.s. Zmluva o spolupráci 2021 Kaufland, Čerstvé hlavičky s DPH 30.06.2021 30.6.2021 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatova riaditeľka školy 12.07.2021
   Zmluva 102/2012/3 nájom nebytových priestorov s DPH 28.09.2012 28.9.2012 ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 12.10.2012
   Zmluva č. PV2-01002/2015 o spolupáci pre realizácii národného projektu"Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ"v rámci RKZ s DPH 27.04.2015 27.4.2015 ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 15.05.2015
   Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 29.11.2021 22.11.2021 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 06.12.2021
   Zmluva 2013/5/ZP Nadácia Poštovej Banky o nájme nebytových priestorov s DPH 25.09.2013 25.9.2013 09.10.2013
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4113