• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Faktúra 1/2012 opakovaná dodávka zemného plynu 315,- € s DPH s DPH 6300006303 04.01.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ, J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 10.02.2012
   Faktúra 175/2012 potraviny 989,05 € s DPH s DPH 19.03.2012 Mgr. Emília Achbergerová ŠJ 20.03.2012
   Faktúra 198/2012 orange,služby mobilnej siete 38,93 € s DPH s DPH 2146657882 26.03.2012 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 26.03.2012
   Objednávka 12/2012 zväzkovač káblov 16,50 € s DPH s DPH 12.03.2012 Martin Vnučko - MARKOMP ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 22.03.2012
   Objednávka 11/2012 dodávka vodov.batérie a dopojenie odpadu v uč. fyziky 104,40 € s DPH s DPH 12.03.2012 Stanislav Belej ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 22.03.2012
   Objednávka 10/2012 rolety do učební 481 € s DPH s DPH 12.03.2012 Stanislav Belej ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 22.03.2012
   Objednávka 9/2012 revízia náradia v TV 270 € s DPH s DPH 07.03.2012 OŠNAR - SVB , Voščinár Miroslav ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 22.03.2012
   Faktúra 182/2012 služby mobilnej siete -14 € s DPH s DPH 20.03.2012 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 22.03.2012
   Faktúra 181/2012 elektroinšt.materiál a elektroinšt.práce 494,57 € s DPH s DPH 2012002 20.03.2012 Milan Fáber - Elmin ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 22.03.2012
   Faktúra 180/2012 dodavka a montáž batérie,a dopojenie odpadu v uč. fyziky 104,40 € s DPH s DPH 0112012 20.03.2012 Stanislav Belej ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 22.03.2012
   Faktúra 179/2012 nákup roliet do učební fyziky,inter.uč.,a VT3 481 € s DPH s DPH 0102012 20.03.2012 Stanislav Belej ZŠ s MŠ J.A.Komenského 25, 831 53 Bratislava 22.03.2012
   Faktúra 173/2012 potraviny 396,00 € s DPH s DPH 19.03.2012 CITYFOOD s.r.o. ŠJ 20.03.2012
   Faktúra 172/2012 potraviny 85,86 € s DPH s DPH 19.03.2012 Demifood, spol. s r.o. ŠJ 20.03.2012
   Faktúra 176/2012 potraviny 919,60 € s DPH s DPH 19.03.2012 Mgr. Emília Achbergerová ŠJ 28.03.2012
   Faktúra 164/2012 potraviny 219,79 € s DPH s DPH 15.03.2012 Deák, spol. s r.o. ŠJ 20.03.2012
   Faktúra 162/2012 potraviny 608,23 € s DPH s DPH 13.03.2012 ATC-JR, s.r.o. ŠJ 20.03.2012
   Faktúra 161/2012 potraviny 432,18 € s DPH s DPH 13.03.2012 ATC-JR, s.r.o. ŠJ 20.03.2012
   Faktúra 159/2012 potraviny 159,16€ s DPH s DPH 12.03.2012 Demifood, spol. s r.o. ŠJ 20.03.2012
   Faktúra 153/2012 potraviny 901,83 €s DPH s DPH 12.03.2012 Mgr. Emília Achbergerová ŠJ 20.03.2012
   Faktúra 154/2012 potraviny 813,71 € s DPH s DPH 12.03.2012 Mgr. Emília Achbergerová ŠJ 20.03.2012
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4128