• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva 9/2023 škola v prírode - 4. ročník 2 920,00 s DPH 13.02.2023 8.2.2023 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 14.02.2023
   Zmluva 8/2023 škola v prírode - 2 a 3 ročník 6 570,00 s DPH 13.02.2023 27.1.2023 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 14.02.2023
   Zmluva 7/2023 Nájomná zmluva č. SK-2019-Z248/2 Autocont s DPH 26.01.2023 27.1.2023 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 30.01.2023
   Zmluva 6/2023 Kúpna zmluva 128 000,00 s DPH 17.01.2023 17.1.2023 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 17.01.2023
   Zmluva 5/2023 Kúpna zmluva 46 000,00 s DPH 11.01.2023 11.1.2023 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 11.01.2023
   Zmluva 4/2023 Kúpna zmluva 25 000,00 s DPH 11.01.2023 11.1.2023 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 11.01.2023
   Zmluva 3/2023 Kúpna zmluva 5 000,00 s DPH 11.01.2023 11.1.2023 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 11.01.2023
   Zmluva 2/2023 Zmluva o poskytnutí služieb pri organizácii zotavovacieho podujatie, zdravotno-vzdel. pobytu alebo aktivít školy v prírode 7 697,00 s DPH 19.12.2022 10.1.2023 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 10.01.2023
   Zmluva 1/2023 Dodatok č.1/2022 k zmluve č.905/2021k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu- Tréneri v škole s DPH 06.12.2022 5.9.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 10.01.2023
   Zmluva 27/2022 dodatok č. 3 k zmluve č 2013/4/ZP, o nájme nebytových priestorov 10/1hodina s DPH 21.11.2022 21.11.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 28.11.2022
   Zmluva 26/2022 Zmluva o poskytovaní služieb -O2 s DPH 18.11.2022 18.11.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 18.11.2022
   Zmluva 24/2022 o nájme služobného bytu č. 001/2022 1 200,00 s DPH 02.11.2022 2.11.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 04.11.2022
   Zmluva 25/2022 o nájme bytu č. 546/2022 1 200,00 s DPH 28.10.2022 28.10.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 10.10.2022
   Zmluva 22/2022 edukačné publikácie 6 427,52 s DPH 24.10.2022 24.10.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 24.10.2022
   Zmluva 23/2022 edukačné publikácie - matem. pre 1. roč 769,12 s DPH 24.10.2022 24.10.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 24.10.2022
   Zmluva 21/2022 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluvy na rok 2022 s DPH 21.10.2022 21.10.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 21.10.2022
   Zmluva 18/2022 o nájme nebytových priestorov č. 2022/4/ZP 648,00 s DPH 03.10.2022 3.10.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 11.10.2022
   Zmluva 20/2022 Dohoda o vzájomnej spolupráci s DPH 26.09.2022 26.9.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 12.10.2022
   Zmluva 15/2022 Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu fin. vzdel. FinQ s DPH 23.09.2022 23.9.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 30.09.2022
   Zmluva 19/2022 o nájme nebytových priestorov č. 2022/2/ZP 231,00 s DPH 22.09.2022 5.10.2022 ZŠ s MŠ J. A. Komenského Mgr. Tatiana Kizivatová riaditeľka školy 11.10.2022
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4113